·  TEL. 93 765 02 59 · EMAIL brianxa@brianxa.cat
 · 

Escola

Consell Escolar


El Consell Escolar és l'òrgan de govern del Centre que representa tots els sectors de la comunitat educativa, està composat per:

 

PRESIDENT: Xavi Manresa (Director del Centre)

REPRESENTANTS DE L'ENTITAT TITULAR: Joan Aguado, Ester Jubinyà i Marga Turón

REPRESENTANTS DELS/DE LES PROFESSORS/PROFESSORES: Sole Mateu, Clara Serrano, Contxi Galindo i Sílvia Planas

REPRESENTANTS DELS/DE LES PARES/MARES: David Campal, Azucena Viciana, Meritxell Pérez i Sandra Sánchez

REPRESENTANTS DELS ALUMNES: Sara Correa i Emma Correa

REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS: Tamara Reig

REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT: Pau Megías